HomeWe hebben op het moment geen wachtlijst. Dat betekent dat u ca binnen een maand terecht kunt voor een afspraak.

Voor workshops die gegeven worden op de Hannie Hoeve kunt u kijken onder het kopje: agenda

Welkom op de site van Iter Solutions. Iter Solutions betekent "weg naar de oplossing".

Iter Solutions is een vrijgevestigde praktijk voor maatschappelijk werk en hulpverlening met paarden. De praktijk is gelegen in een landelijke omgeving in Friesland, in Harlingen aan de rand van Achlum. Bij mijn begeleiding ga ik ervan uit u zelf deskundig bent op het gebied van uw eigen leven en dat wij samen op zoek gaan naar de oplossing voor uw probleem. De weg naar die oplossing bewandelen wij eventueel met behulp van een paard of pony.U kunt er bij mij zeker van zijn dat er echt en oprecht en zonder oordeel naar u geluisterd wordt.

De weg naar de oplossing kan recht zijn of vele kronkels hebben, maar mijn overtuiging is dat er uiteindelijk voor elk probleem een oplossing gevonden kan worden waar u mee verder kunt.

Ik werk oplossingsgericht en systeemgericht. Dat betekent dat de nadruk zal liggen op het vinden van een oplossing van uw probleem en niet op het probleem zelf en dat ik rekening houd met de invloed van uw gezin, familie, sociale- en/of werkomgeving.


Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen en organisaties: