Klachtenregeling

Hoewel het uitgangspunt natuurlijk altijd is dat u geholpen zult zijn met de begeleiding bij Iter Solutions kan het voorkomen dat u klachten heeft. Wanneer dit het geval is, hoop ik dat u deze naar mij zult uiten zodat wij tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat om de een of andere reden niet lukken dan verwijs ik u graag naar de mogelijkheid om dit via mijn beroepsvereniging te doen.

Hiervoor kunt u de volgende link raadplegen:

NFG