KIES voor het kind

Bij Iter Solutions kan uw kind meedoen aan een KIES-programmaWat is KIES?

KIES is een kortlopend laagdrempelig begeleidingsprogramma voor alle kinderen en jongeren vanaf ca 4 jaar die een scheiding van hun ouders/verzorgers meemaken. In een KIES spel- en praatgroep leren kinderen hulp vragen en ze leren om zich weerbaar op te stellen in de nieuwe situatie die ontstaan is na de scheiding.

KIES is ontwikkeld door Nelly Snels en Maaike de Kort. Onderzoek door de universiteit van Utrecht heeft aangetoond dat KIES helpt bij het verwerken van de scheiding en dat het contact met de ouders verbetert. In kleine groepen en onder begeleiding van een speciaal getrainde begeleider van KIES-groepen komen de kinderen 6 keer 1,5 uur bijeen. Om kinderen aan KIES deel te laten nemen is schriftelijk toestemming nodig van beide ouders of voogd.

Waarom KIES?

Deelnemen aan de spel- en praatgroep KIES doen kinderen met lotgenoten. Dat is waar de kinderen herkenning in gaan vinden. Ze komen er na, de soms wat onwennige, kennismaking achter dat er nog veel meer kinderen zijn die soortgelijke ervaringen hebben als zij. KIES is niet alleen voor kinderen waarvan de ouders met ruzie uit elkaar gaan, maar juist ook voor kinderen waarvan de ouders dit in goede harmonie doen.

De groep is niet groter dan 6 kinderen. De leeftijden kunnen wat uiteen lopen, maar meestal niet meer dan in een gezinssituatie. Aan de hand van een verhaal, hun eigen verhaal, spel, drama, tekenen en andere creatieve vormen gaan we met de kinderen in gesprek. De kinderen helpen elkaar met oplossingen en komen over de drempel om eens hun hart te luchten over de dingen die ze moeilijk vinden.

Aan het einde van de spel- en praatgroep hebben kinderen een proces doorlopen. Dat proces gaat in op de fases van de scheiding. Hoe het kind ervan hoorde, hoe de situatie nu is en hoe het er in de toekomst uit zou kunnen zien.

Vaak denken kinderen dat ze zelf schuldig zijn aan het feit dat hun ouders gaan scheiden. Kinderen zitten vaak met angsten en zorgen die vaak niet eens gegrond zijn. Ook als een scheiding al wat langer geleden is kan een kind er baat bij hebben om deel te nemen aan een KIES-groep.

KIES is naast helpend ook preventief. Als kinderen, bij KIES, beter leren omgaan met de scheiding van hun ouders kunnen blokkades in een vroeg stadium worden opgeheven. Problemen zullen zich minder stapelen en kinderen zullen zo minder gestoord worden in hun dagelijkse ontwikkelingen.

Wanneer een kind aangemeld wordt voor KIES zijn de stappen als volgt:

1. Een intakegesprek van ca 1 uur, bij voorkeur met beide ouders. Als dit niet mogelijk is met beide ouders apart. Dit kan in de thuissituatie of op de boerderij. In uitzonderlijke gevallen kan het ook telefonisch.

2. Daarna zijn er verschillende mogelijkheden: 6 sessies in een KIES-groep zoals boven omschreven, of 5 tot 8 sessies individueel.

3. Eindevaluatie. Deze vind plaats op de boerderij met beide ouders, en als dat absoluut niet mogelijk is met de ouders apart.